Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapïau Chwaraeon yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn therapi chwaraeon yn y diwydiant chwaraeon, ffitrwydd a hamdden.