Crynodeb o’r cwrs

Mae VTCT VRQ Lefel 3 Mewn Triniaethau Therapi Harddwch yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â dyheadau i weithio fel therapydd harddwch.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).