Lefel 3 mewn Therapîau Cymhwysol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gamu ymlaen mewn ystod o feysydd sy’n gysylltiedig â therapi harddwch. Datblygwyd y cynnwys yn unol â gofynion y diwydiant, yn enwedig mewn triniaethau trydanol i wella golwg y croen a’r corff.

  • Gofynion Mynediad

    Cwblhau NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch neu gymhwyster cyfatebol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall myfyrwyr arbenigo mewn mathau penodol o driniaethau, neu fynd ymlaen i gyrsiau Lefel 4.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd