Lefel 3 mewn Therapîau Cymhwysol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae VTCT VRQ Lefel 3 Mewn Triniaethau Therapi Harddwch yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â dyheadau i weithio fel therapydd harddwch.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

 • Gofynion Mynediad

  Cwblhau Therapi Harddwch NVQ Lefel 2 neu gymhwyster cyfatebol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd myfyrwyr yn gallu arbenigo mewn mathau penodol o driniaeth, neu symud ymlaen i gyrsiau Lefel 4.

  Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth fel uwch therapydd harddwch mewn salon harddwch neu sba neu at hunangyflogaeth fel therapydd harddwch symudol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfle i fyfyrwyr symud ymlaen mewn ystod o feysydd sy'n gysylltiedig â therapi harddwch.

  Mae'r cynnwys wedi'i ddatblygu yn unol â gofynion y diwydiant, yn enwedig mewn triniaethau trydanol i wella ymddangosiad croen a chorff.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol i gael asesiadau.

  Yn ogystal, bydd ganddynt waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu gwisg a cit.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd