Crynodeb o’r cwrs

Croeso i Addysg Lee Stafford, y cyntaf a’r unig un o’i fath yng Nghymru! Nid yn unig gymeradwyaeth enwog, mae’r rhaglen hyfforddi wedi’i datblygu gan Lee Stafford ei hun. Byddwch yn dysgu ‘ryseitiau’ wedi’u dylunio’n benodol sy’n unigryw i Addysg Lee Stafford, gan adlewyrchu rhai o’r arddulliau mwyaf blaengar a welir mewn salonau ledled y DU.
Mae VTCT VRQ Lefel 3 Mewn Triniaethau Therapi Harddwch yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â dyheadau i weithio fel therapydd harddwch.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).