Crynodeb o’r cwrs

Mae’r VTCT Lefel 3 mewn Therapïau Cymhwysol yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn therapi harddwch a gyda dyheadau i ddod yn therapydd harddwch.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).