Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Diploma Gofal Iechyd Mynediad i Addysg Uwch yn datblygu’r hyder, y wybodaeth a’r sgiliau sy’n angenrheidiol i ganiatáu i ddysgwyr symud ymlaen i astudio israddedig ac i wella eu potensial cyflogaeth.