Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr pur a’r rhai sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau crwst. Byddwn yn edrych ar amrywiaeth o gynhyrchion crwst, melys a sawrus gan gynnwys:
Crwst Melys a Byr
Crwst sawrus
crwst Choux
Crwst Pwff
Crwst Daneg
Croissants

Gan weithio yn un o’n ceginau neu poptai o safon diwydiant, bydd cyfranogwyr yn datblygu eu sgiliau gyda chefnogaeth un o’n Darlithwyr Cogyddion proffesiynol arbenigol.