Crynodeb o’r cwrs

Y cwrs blwyddyn llawn amser hwn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau dysgu sgiliau Peirianneg Cynnal a Chadw mewn amgylchedd Peirianneg. Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a / neu ddilyniant gyrfa ar lefel CGC.

Mae yna ddosbarthiadau ymarferol a damcaniaethol mewn technegau Cynnal a Chadw, Hydroligion a Niwmateg, Weldio, Torri Nwy ac Electroneg, yn ogystal ag iechyd a diogelwch, lluniadu peirianneg, a chyfleu gwybodaeth beirianneg gyda thiwtorial grwp Ychwanegol.