Perfformio Gweithrediadau Perianneg Lefel 2 Mecanyddol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs amser llawn sy’n para am flwyddyn. Mae’r cwrs yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd wrth wraidd arferion ym maes Peirianneg yn gyffredinol ar Lefel 2 NVQ. Cynhelir dosbarthiadau ymarferol (Melino, Tiwnio a Ffitio) yn ogystal ag unedau mewn iechyd a diogelwch, dylunio peirianneg a chyfathrebu gwybodaeth beirianneg ynghyd â thiwtorial ychwanegol mewn grwp.

  • Gofynion Mynediad

    4 TGAU Gradd C neu uwch.

  • Rhagolygon Gyrfa

    VRQ Lefel 3 Diploma mewn Cynhyrchu Mecanyddol, VRQ Lefel 3 Diploma mewn Cynnal a Chadw Mecanyddol, Prentisiaeth, Swyddi amser llawn a rhan-amser.

  • Modiwlau’r cwrs

    Gweithrediadau Peirianneg Perfformio SIY Lefel 2

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd