Perfformio Gweithrediadau Perianneg Lefel 2 Mecanyddol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Y cwrs blwyddyn llawn amser hwn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau dysgu sgiliau Peirianneg Fecanyddol mewn amgylchedd Peirianneg. Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a / neu ddilyniant gyrfa ar lefel CGC.

Mae yna ddosbarthiadau ymarferol a damcaniaethol mewn Melino, Troi a ffitio gydag unedau argraffu CAD, CNC a 3D ychwanegol yn ogystal ag iechyd a diogelwch, lluniadu peirianneg, a chyfleu gwybodaeth beirianyddol gyda thiwtorial grwp Ychwanegol.

 • Gofynion Mynediad

  4 TGAU ar radd A * -C gan gynnwys Math’s a Saesneg

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau neu fynd i gyflogaeth a pharhau i astudio ar sail rhyddhau dydd neu fynd i Brentisiaeth Fodern noddedig gyda chyflogwr sy'n cymryd rhan.

  Gallai'r rhai sydd hefyd wedi cwblhau'r Lefel 2 yn llwyddiannus hefyd barhau ar raglen beirianneg Lefel 3 yr ydym yn ei chynnig e.e. Rhaglenni Diploma Uwch Peirianneg Lefel 3; Mecanyddol neu Gynhaliaeth.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gweithrediadau Peirianneg Perfformio EAL Lefel 2.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd