Crynodeb o’r cwrs

Mae’r dystysgrif FDQ Lefel 3 mewn becws proffesiynol yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n ofynnol wrth gynhyrchu becws. Bydd hefyd yn gweddu i ddysgwyr sy’n gymwys mewn gweithgareddau sgiliau becws arbenigol ac sy’n chwilio am ffyrdd o ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth bresennol, efallai i gefnogi datblygu cynnyrch, sgiliau crefft uwch neu reoli gweithrediadau technegol.