Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd eisiau astudio yn y coleg, ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.