Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ehangu eu sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
• Sgiliau iaith darllen
• Ysgrifennu
• Gwrando
• Siarad