Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Almaeneg Lefel UG / Lefel A yn gwrs amser llawn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu hyderus, effeithiol yn Almaeneg a dealltwriaeth drylwyr o ddiwylliant gwledydd a chymunedau lle siaredir Almaeneg. Bydd y cwrs hwn yn datblygu’ch iaith.

Bydd y cwrs yn meithrin diddordeb mewn dysgu iaith, a brwdfrydedd drosto, ac yn annog myfyrwyr i ystyried eu hastudiaeth o’r iaith mewn cyd-destun ehangach.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.