Safon Uwch Mathemateg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Mathemateg yn rhan ganolog a hanfodol o bob disgyblaeth wyddonol, yn ogystal â bod yn bwnc pwysig yn ei rinwedd ei hun. Mae hefyd yn ddefnyddiol fel pwnc sy’n ategu llawer o bynciau’r Dyniaethau megis Economeg, Seicoleg a Daearyddiaeth. Mae’r maes llafur UG Mathemateg yn cynnwys testunau o Fathemateg Bur, Ystadegau a Mecaneg gan gynnwys Algebra, Geometreg Gyfesurynnol, Calcwlws, Trigonometreg, Cinemateg, Deddfau Mudiant Newton, Tebygolrwydd.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Mathemateg 6 TGAU â Graddau C neu uwch gan gynnwys Mathemateg â Gradd B (Argymhellir Gradd C mewn Rhifedd)

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae Safon Uwch mewn Mathemateg yn un o'r gofynion neu'n bwnc a ffafrir ar gyfer ystod eang o gyrsiau yn y brifysgol. Mae'r rhain yn cynnwys: Mathemateg, Gwyddoniaeth, Meddygaeth, Peirianneg, Economeg, Cyfrifyddu ac Astudiaethau Busnes.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd