Safon Uwch Mathemateg Bellach (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Mathemateg Bellach Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Fe’i cynlluniwyd ar gyfer mathemategwyr dawnus a’r rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn mathemateg neu feysydd tebyg.

Mae opsiwn i fodiwlau ychwanegol mewn mathemateg, gan ganiatáu mwy o ddyfnder astudio, gan roi sylfaen wybodaeth ehangach i fyfyrwyr. Byddai hyn yn caniatáu i’r myfyriwr gyflawni ail AS neu Safon Uwch mewn mathemateg.

Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gradd mewn Mathemateg neu Beirianneg. Rhaid astudio Mathemateg Bellach yn ychwanegol at fathemateg UG / Safon Uwch. Mae’r lefel UG mewn Mathemateg Bellach werth 40 y cant o’r Safon Uwch gyffredinol.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  O leiaf chwe TGAU ar Radd C neu'n uwch gan gynnwys. A * mewn TGAU Mathemateg a Argymhellir A *.

 • Modiwlau’r cwrs

  Uned 1: Mathemateg Pur Pellach (13.3% o Safon Uwch): Prawf, Rhifau Cymhleth, Matricsau, Algebra Pellach a Swyddogaethau, Fectorau Pellach.

  Uned 2: Ystadegau Pellach: (13.3% o Safon Uwch): Newidynnau ar Hap a Phroses Poisson, Dosbarthiadau Tebygolrwydd Parhaus, Poisson a Dosbarthiad Esbonyddol.

  Uned 3: Mecaneg Bellach: (13.3% o Safon Uwch): Momentwm ac Impulse, Hooke’s Law, Ynni Gwaith a Phwer, Cynnig Cylchlythyr.

  I symud ymlaen i fathemateg bellach ar lefel A2 mae disgwyl i chi ennill gradd D ar lefel UG.

  Mae Uned 4 yn orfodol, ond yna gall myfyrwyr ddewis rhwng Uned 5 a 6.

  Uned 4: Mathemateg Pur Pellach: (35% o Lefel A): Rhifau Cymhleth, Matricsau, Calcwlws Pellach, Cyfesurynnau Polar, Swyddogaethau Hyperbolig, Hafaliadau Gwahaniaethol.

  Uned 5: Ystadegau Pellach: (25% o Safon Uwch): Samplau a Phoblogaethau, Profi Rhagdybiaeth, Amcangyfrif, Dosbarthiadau Ystadegol. Uned 6 Mecaneg Bellach: (25% o Safon Uwch): Cynnig hirsgwar, Momentwm ac Impulse, Ecwilibriwm cyrff anhyblyg, Canolfan Offeren.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd