Safon Uwch Mathemateg Bellach (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

I’r myfyrwyr hynny sy’n arbennig o alluog mewn mathemateg ceir opsiwn i astudio modiwlau ychwanegol mewn mathemateg, gan alluogi myfyrwyr i astudio’r pwnc yn ddyfnach, a chael sylfaen wybodaeth ehangach. Byddai hyn yn galluogi myfyrwyr i ennill ail gymhwyster Uwch Gyfrannol neu Safon Uwch mewn mathemateg. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sy’n dymuno gwneud gradd mewn Mathemateg neu Beirianneg. Mae’n rhaid astudio Mathemateg Bellach yn ychwanegol at gymhwyster Uwch Gyfrannol/Safon Uwch mewn mathemateg. Mae’r cymhwyster Uwch Gyfrannol mewn Mathemateg Bellach yn werth 40 y cant o’r cymhwyster Safon Uwch ar y cyfan. Er mwyn camu ymlaen at Safon Uwch mewn mathemateg bellach mae disgwyl i chi ennill gradd D yn y cymhwyster Uwch Gyfrannol. Mae Uned 4 yn orfodol, ond wedyn gall y myfyrwyr ddewis rhwng Uned 5 a 6.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Isafswm o 6 TGAU â Gradd C neu uwch. A serennog mewn TGAU Mathemateg. Argymhellir A serennog

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd