Safon Uwch Tecstilau (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae tecstilau’n gelfyddyd sy’n esblygu drwy’r amser ac sy’n profi’n boblogaidd yn y byd creadigol fel cyfrwng credadwy ar gyfer mynegi barn a dehongliadau artist wrth ystyried ein byd. Bydd myfyrwyr yn profi ystod eang o weithdai tecstilau a fydd yn gyfle iddynt ennill y sgiliau perthnasol y mae eu hangen ar gyfer y cwrs. Mae’r rhain yn cynnwys detholiad o brosesau traddodiadol a chyfoes megis amrywiaeth o dechnegau printio, gwneud papur, gwneud ffelt, pwytho â llaw a pheiriant, trosglwyddo delweddau, mat racs, llifo, batic, trin ffabrigau a llawer mwy. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i archwilio’r technegau hyn trwy ei hoffter unigol ei hun o decstilau, ffasiwn neu ategolion. Bydd y broses arbrofol hon yn esblygu trwy greu llyfr braslunio a fydd yn datblygu ystod o sgiliau o luniadu, casglu ymchwil gynradd ac eilaidd berthnasol, dadansoddi gwaith a gynhyrchwyd a gwaith eraill, cynhyrchu samplau tecstilau unigol a chynhyrchu canlyniad unigryw a fydd yn gwbl unigryw.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg a/neu Gymraeg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn gallu arwain at astudiaethau pellach ym maes y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu ar lefel addysg uwch neu at gyflogaeth yn y diwydiannau darlledu a hysbysebu. Mae'r pwnc hwn yn cyfuno'n dda ag UG/Safon Uwch Dylunio Graffig, Ffotograffiaeth, Celf a Dylunio, Astudiaethau Ffilm, Astudiaethau Cyfathrebu, Saesneg ac Ieithoedd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd