Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Samplu Galwedigaethol yn gwrs lefel sylfaen amser llawn, wedi’i gynllunio i helpu ymadawyr ysgol i samplu meysydd galwedigaethol cyn penderfynu ar lwybr gyrfa neu astudiaeth alwedigaethol bellach.

Mae’n bosibl samplu amrywiaeth o bynciau gwahanol, yn dibynnu ar ddiddordebau unigol. Mae’r rhain yn cynnwys cymuned, garddwriaeth, gwybodaeth, manwerthu a thechnoleg. Mae hefyd yn cynnig cyfle i wella sgiliau sylfaenol a datblygu’r sgiliau cymdeithasol sy’n ofynnol i symud ymlaen.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.