Crynodeb o’r cwrs

Mae hon yn dystysgrif a dderbynnir yn rhyngwladol sy’n dangos gwybodaeth am gysyniadau sylfaenol mewn TG, fel rheoli ffeiliau, prosesu geiriau, taenlenni, bas data, graffeg cyflwyniadau a defnydd o’r rhyngrwyd.