Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell)

Crynodeb o’r cwrs

Os ydych chi wedi cwblhau eich ECDL eisoes ac eisiau datblygu eich sgiliau, neu os ydych chi’n Ddefnyddiwr Pwer TG, efallai mai ECDL Uwch yw’r cymhwyster gorau i chi.

  • Gofynion Mynediad

    Fel rheol bydd y myfyriwr wedi cwblhau’r cymhwyster ECDL yn llwyddiannus cyn cychwyn ar yr ECDL Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Nod y cwrs hwn yw gwella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

  • Asesiad

    1 Blwyddyn

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

20/21 fees: £60

Polisi Ffioedd