Crynodeb o’r cwrs

Os ydych eisoes wedi cwblhau eich ECDL ac eisiau datblygu eich sgiliau, neu os ydych yn Ddefnyddiwr Pwer TG, efallai mai ECDL Uwch yw’r cymhwyster gorau i chi.