Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediad angenrheidiol i chi ddatblygu dealltwriaeth o reoli twristiaeth, busnes a digwyddiadau yn fwy effeithiol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd C neu 2 Safon Uwch Gradd E neu brof l MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau twristiaeth ôl-raddedig, busnes a chysylltiadau â digwyddiadau. Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau twristiaeth, busnes a digwyddiadau, er enghraifft: cynadledda a rheoli digwyddiadau, ymgynghoriaeth twristiaeth a chynllunio, gweithrediadau teithiau, y diwydiant cwmnïau hedfan, marchnata, lletygarwch, manwerthu a rheoli adnoddau dynol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen fel arfer yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial. Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau portffolios, cyflwyniadau a gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac mae angen arholiad ar un modiwl ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

  Mae Modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys: Gwasanaethau Lletygarwch a Gwesteion, Rheolaeth ac Ymddygiad Sefydliadol, Cyflwyniad i Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau. Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol.

  Mae Modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys: Rheoli Digwyddiadau Ymarferol, Rheoli Adnoddau Dynol Cyfoes mewn Cyd-destun, Lleoli Gwaith ar gyfer Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau, Cynaliadwyedd Twristiaeth Ryngwladol.

  Mae Modiwlau Blwyddyn 3 yn cynnwys: Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Cyrchfan, Datblygu Marchnadoedd Cilfach, Rheoli Digwyddiadau Strategol, Ymgynghoriaeth Rheoli a Newid Sefydliadol, Themâu Cyfoes mewn Twristiaeth, Digwyddiadau, Lletygarwch a'r Celfyddydau Coginiol a Menter ac Entrepreneuriaeth.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau portffolios, cyflwyniadau, gwaith ymarferol, arholiadau a gwaith cwrs trwy gydol y flwyddyn.

 • Costau Ychwanegol

  Ymweliadau rhyngwladol. Teithio i'ch lleoliad gwaith ac oddi yno.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

L4T2

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

19/20 fees: £9,000

Polisi Ffioedd