Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif L3 yn gwrs rhan-amser sy’n addas ar gyfer myfyrwyr sy’n gweithio yn y diwydiant ac sy’n dymuno cael gwaith ar lefel uwch mewn ffermio ac amaethyddiaeth. Cyflwynir y cwrs ar Fferm y Coleg a byddwch yn astudio ystod o bynciau amaeth Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys i gael cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio