Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon yn gwrs blwyddyn, rhan amser. Mae’n cyflwyno elfennau sylfaenol tylino chwaraeon, gan gynnwys elfennau cyn cystadlaethau, ar ôl cystadlaethau, rhyng-gystadlaethau ac ataliol. Mae’r cwrs yn datblygu amrywiaeth o dechnegau tylino chwaraeon sydd wedi’u teilwra i fod yn addas ar gyfer athletwyr o wahanol chwaraeon. Erbyn diwedd y cwrs bydd modd i chi gael yswiriant ac ymarfer gyda chlwb chwaraeon neu weithio gyda chleientiaid preifat.

Mae gan diwtor y cwrs flynyddoedd lawer o brofiad ym maes therapi chwaraeon, gan gynnwys Gemau Olympaidd Llundain a Gemau’r Gymanwlad, tra mae’n rhedeg clinig arbenigol llwyddiannus.

  • Gofynion Mynediad

    Rhaid i ddysgwyr ymddiddori mewn chwaraeon a ffafrir unigolion sydd wedi cael gradd C mewn TGAU Saesneg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall dysgwyr symud ymlaen i’r Dystysgrif Lefel 4 mewn Therapi Tylino Chwaraeon.

  • Asesiad

    Mae’r dulliau asesu’n cynnwys cyfuniad o aseiniadau, llyfrau gwaith, asesiadau ymarferol ac arholiad diwedd uned (Anatomi a Ffisioleg). Llyfr log tylino chwaraeon o 50 awr.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

£486

Polisi Ffioedd