Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon yn gwrs blwyddyn, rhan-amser sy’n canolbwyntio ar y rhai sy’n ceisio ennill cyflogaeth fel therapydd tylino chwaraeon sy’n gweithio gyda’r cyhoedd ac athletwyr.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid bod gan ddysgwyr ddiddordeb mewn chwaraeon ac, yn ddelfrydol, wedi cyflawni gradd C mewn TGAU Saesneg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd graddedigion y cymhwyster hwn yn gallu cael gwaith fel ymarferydd tylino Chwaraeon Lefel 3, gan ddarparu tylino cyn, ar ôl, o fewn / rhyng a chynnal a chadw. Gall hyn gynnwys gweithio mewn clinigau, ar gyfer timau chwaraeon neu fel therapydd symudol. Gall hyn fod mewn cyd-destun cyflogedig neu hunangyflogedig.

  Bydd graddedigion yn gallu symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 4 VTCT mewn Tylino Chwaraeon, a fydd yn adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a gafwyd ar lefel 3. Bydd yn cyflwyno technegau tylino chwaraeon ac asesu clinigol mwy datblygedig, gan baratoi darpar ddysgwyr i weithio gyda phobl nad ydynt. - anaf difrifol ac amodau sy'n bodoli eisoes.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'n cyflwyno hanfodion tylino chwaraeon, gan gynnwys cyn y digwyddiad, ar ôl y digwyddiad, rhyng-ddigwyddiad ac ataliol. Mae'r cwrs yn datblygu ystod o dechnegau tylino chwaraeon wedi'u teilwra i weddu i athletwyr o wahanol chwaraeon.

  Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cael yswiriant ac ymarfer gyda chlwb chwaraeon neu weithio gyda chleientiaid preifat.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys cyfuniad o lyfrau gwaith ac asesiadau ymarferol ac arholiad diwedd uned (Anatomeg a Ffisioleg).

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £486

Polisi Ffioedd