Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon yn gwrs blwyddyn, rhan-amser sy’n canolbwyntio ar y rhai sy’n ceisio ennill cyflogaeth fel therapydd tylino chwaraeon sy’n gweithio gyda’r cyhoedd ac athletwyr.