Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Tystysgrif Lefel 4 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon yn gwrs blwyddyn, rhan amser. Mae’n cynnwys amrywiaeth o dechnegau tylino chwaraeon, megis rhyddhau meinwe meddal, techneg niwrogyhyrol, tylino meinwe cysylltiol, therapi pwynt sbarduno a thechneg ar gyfer egni cyhyrau. Cyfunir y technegau hyn yn driniaethau tylino chwaraeon cyn cystadlaethau, ar ôl cystadlaethau, rhyng-gystadlaethau ac ataliol, ac maent wedi’u teilwra i fod yn addas ar gyfer athletwyr amatur ac elitaidd. Erbyn diwedd y cwrs bydd modd i chi gael yswiriant ac ymarfer gyda chlwb chwaraeon neu weithio gyda chleientiaid preifat, gan gynnwys athletwyr elitaidd.

Mae gan diwtor y cwrs flynyddoedd lawer o brofiad ym maes therapi chwaraeon, gan gynnwys Gemau Olympaidd Llundain a Gemau’r Gymanwlad, tra mae’n rhedeg clinig arbenigol llwyddiannus.

  • Gofynion Mynediad

    Tystysgrif Lefel 3 mewn Tylino Chwaraeon.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall dysgwyr symud ymlaen i Ddiploma Lefel 5 mewn Therapi Tylino Chwaraeon.

  • Asesiad

    Mae’r dulliau asesu’n cynnwys cyfuniad o aseiniadau, llyfrau gwaith ac asesiadau ymarferol. Llyfr log tylino chwaraeon o 100 awr.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £850

Polisi Ffioedd