Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 4 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon yn gwrs blwyddyn, rhan-amser ac mae’n canolbwyntio ar y rhai sy’n ceisio cael gwaith fel therapydd tylino chwaraeon sy’n darparu tylino chwaraeon i atal a rheoli anaf.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid eich bod wedi cwblhau'r Dystysgrif Lefel 3 neu'r Diploma mewn Therapi Tylino Chwaraeon neu gyfwerth i gyflawni'r cymhwyster hwn.

  Mae hyn yn cynnwys cyrsiau pontio o gyrsiau tylino therapi cyflenwol / tylino Sweden.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd graddedigion y cymhwyster hwn yn gallu cael gwaith fel ymarferydd tylino Chwaraeon Lefel 4, gan ddarparu ystod o dechnegau tylino chwaraeon datblygedig ar gyfer anafiadau nad ydynt yn acíwt yn ddiweddar ac ar gyfer cyflyrau sydd eisoes yn bodoli.

  Gall hyn gynnwys gweithio mewn clinigau, ar gyfer timau chwaraeon neu fel therapydd symudol a gall fod mewn cyd-destun cyflogedig neu hunangyflogedig.

  Bydd graddedigion yn gallu symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 5 VTCT mewn Tylino Chwaraeon a fydd yn adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a gafwyd ar Lefel 4, gan gyflwyno technegau tylino mwy datblygedig (myofascial, PNF ac ymestyn ynysig gweithredol), a thechnegau asesu clinigol uwch ar gyfer cyflyrau ligamentaidd a niwral.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs yn adeiladu ar sgiliau a gyflwynwyd ar y Diploma Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon ac yn datblygu technegau tylino chwaraeon datblygedig, gan gynnwys rhyddhau meinwe meddal, pwyntiau sbarduno, techneg niwrogyhyrol, tylino meinwe gyswllt a thechneg egni cyhyrau.

  Bydd y cwrs hefyd yn arfogi dysgwyr â sgiliau asesu clinigol cymhleth, gan gwmpasu prif gymalau y corff. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cael yswiriant ac ymarfer gyda chlwb chwaraeon neu weithio gyda chleientiaid preifat.

  Mae gan diwtor y cwrs flynyddoedd lawer o brofiad ym maes therapi chwaraeon gan gynnwys Gemau Olympaidd Llundain a Gemau'r Gymanwlad, wrth redeg clinig arbenigol llwyddiannus.

 • Asesiad

  Mae dulliau asesu yn cynnwys cyfuniad o aseiniadau, llyfrau gwaith ac asesiadau ymarferol.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £850

Polisi Ffioedd