Crynodeb o’r cwrs

Croeso i Addysg Lee Stafford, y cyntaf a’r unig un o’i fath yng Nghymru! Nid yn unig gymeradwyaeth enwog, mae’r rhaglen hyfforddi wedi’i datblygu gan Lee Stafford ei hun. Byddwch yn dysgu ‘ryseitiau’ wedi’u dylunio’n benodol sy’n unigryw i Addysg Lee Stafford, gan adlewyrchu rhai o’r arddulliau mwyaf blaengar a welir mewn salonau ledled y DU.
Mae’r Dystysgrif Lefel 2 VTCT mewn Barbychu yn gwrs blwyddyn, rhan-amser ar gyfer dechreuwyr neu drinwyr gwallt cymwys sy’n dymuno parhau â’u hyfforddiant trin gwallt ac ennill sgiliau mewn technegau barbwr traddodiadol.