Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 2 VTCT mewn Barbychu yn gwrs blwyddyn, rhan-amser ar gyfer dechreuwyr neu drinwyr gwallt cymwys sy’n dymuno parhau â’u hyfforddiant trin gwallt ac ennill sgiliau mewn technegau barbwr traddodiadol.