Tystysgrif VTCT VRQ Lefel 2 mewn Barbwr (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 2 VTCT mewn Barbychu yn gwrs blwyddyn, rhan-amser ar gyfer dechreuwyr neu drinwyr gwallt cymwys sy’n dymuno parhau â’u hyfforddiant trin gwallt ac ennill sgiliau mewn technegau barbwr traddodiadol.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofyniad mynediad ffurfiol. Cyfweliad cyn cofrestru.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth yn y diwydiant barbwr fel steilydd iau neu i weithio fel barbwr annibynnol.

  Yn ogystal, bydd yn caniatáu ichi barhau â'ch astudiaethau i Ddiploma Lefel 3 mewn Barbering a / neu gyrsiau sgiliau uwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae Tystysgrif Lefel 2 VTCT mewn Barbering yn gymhwyster sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn; y grefft greadigol o dorri gwallt dynion, y gwaith arbenigol o dorri gwallt wyneb a sut i gynnig gwasanaeth ymgynghori da i gleientiaid.

  Yn sail i'r cymhwyster hwn byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn am iechyd a diogelwch wrth weithio yn y diwydiant barbwr.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol i gael asesiadau.

  Yn ogystal, bydd ganddynt waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu gwisg a cit.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £231

Polisi Ffioedd