Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Pen Indiaidd yn gwrs gyda’r nos 20 wythnos, rhan-amser a fydd yn eich paratoi i ddarparu triniaethau tylino pen Indiaidd i lefel uchel o allu galwedigaethol, a hefyd i’ch galluogi i ddarparu eich gwasanaethau eich hun ar gyfer cleientiaid.