Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT VRQ mewn Barbering yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa fel triniwr gwallt dynion, sy’n gweithio fel barbwr yn y diwydiant trin gwallt a therapïau cymhwysol.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).