Cynllun Bwrsariaeth Myfyrwyr

Pwrpas y Cynllun Bwrsariaeth Myfyrwyr ar lefel prifysgol yw rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr amser llawn ar gyrsiau lefel prifysgol tuag at gost astudio ar gyfer eu cymhwyster. *

Gwneir ceisiadau bwrsariaeth i’r Coleg bob blwyddyn. Bydd angen i fyfyrwyr sy’n gwneud cais ar gwrs dwy neu dair blynedd ailymgeisio am yr ail / drydedd flwyddyn os yw’n berthnasol. Nid yw bwrsariaethau myfyrwyr ar gael i fyfyrwyr sy’n ailadrodd.

Mae’r ffenestr ymgeisio ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 bellach ar gau ac nid yw ceisiadau’n cael eu derbyn mwyach. Bydd diweddariadau sy’n ymwneud â chylch ymgeisio 2022-23 yn cael eu postio yma ac yn y Tîm Cymuned Myfyrwyr AU ar Dimau Microsoft

Cymhwyster Cwrs Cymhwyster Myfyrwyr Gwerth
Pob rhaglen amser llawn ar lefel prifysgol Myfyrwyr rhyngwladol sy’n talu ffioedd £1500
Pob rhaglen amser llawn ar lefel prifysgol Plant sy’n Edrych ar Ôl a rhai sy’n gadael gofal. £400
Graddau Ychwanegol, neu’r drydedd flwyddyn o raglenni israddedig Myfyrwyr sy’n symud ymlaen yn syth i radd atodol neu drydedd flwyddyn eu cwrs gradd. £300
Lefel 4/blwyddyn 1af yr holl raglenni amser llawn ar lefel prifysgol Myfyrwyr sydd wedi symud ymlaen yn syth o gwrs Lefel 3 (Safon Uwch, BTEC / Mynediad i AU) NPTC i gwrs lefel prifysgol. £300
HNDs amser llawn a ariennir yn uniongyrchol (Pearson). Myfyrwyr sy’n byw mewn cod post sydd wedi’i gynnwys mewn Ardaloedd Allbwn Uwch Is ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. £500

*Telerau ac Amodau Gwneud Cais.

Gellir dod o hyd i’r ffurflen gais a manylion pellach am gymhwysedd ar y Tîm Cymuned Myfyrwyr AU ar Dimau Microsoft.