Peirianneg

Peirianneg

Mae peirianneg yn faes cyffrous gyda chyfleoedd gyrfa eang. Mae’r adran yn cynnig cymwysterau gan gynnwys prentisiaethau gradd, sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr yng Nghymru, y DU a thramor. Hyd yn oed yn fwy, mae pob cymhwyster a gynigir yn cael ei gydnabod yn genedlaethol a fydd yn gwella cyfleoedd cyflogaeth myfyrwyr o fewn eu disgyblaeth ddewisol. Mae’r staff proffesiynol a chymwys yn cyflwyno addysgu rhagorol i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle gorau i addasu ei sgiliau a’i gymwysterau.

Mae ein gweithdai ac ystafelloedd dosbarth pwrpasol yn gartref i offer peirianneg a chyfrifiaduron o’r radd flaenaf. Yn fwy penodol, mae ein gweithdai yn cynnwys turnau â llaw, peiriannau melino, a meinciau peirianneg, tra bod gweithdai ac ystafelloedd dosbarth arbenigol ar wahân yn cynnwys peiriannau Rheoledig Rhifyddol Cyfrifiadurol Haas datblygedig (CNC) mewn Melino a Throi. Rydym hefyd yn darparu peiriannau rhifiadol a reolir gan gyfrifiadur mewn Melino a Throi. Technoleg Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a thechnoleg argraffu 3D. Yn ogystal, mae ein gweithdy Hydroligion a Niwmateg / Electro-Niwmateg yn darparu llawer o rigiau prawf hanfodol. Mae’r cyfarpar hyn yn hanfodol wrth asesu gallu a pherfformiad cydrannau at ddefnydd diwydiannol.

P’un a ydych eisoes yn gyflogedig yn y diwydiant ac eisiau ehangu eich gwybodaeth a’ch cymwysterau, neu a ydych yn anelu at ddechrau gyrfa gyffrous ym Myd Peirianneg, gallai un o’n cyrsiau Peirianneg fod yn iawn i chi.

Cyrsiau
Peirianneg HNC (Rhan-amser) - Addysg Uwch a Graddau