Cyfrifiadura a TG

 

Mae’r adran cyfrifiadura yn cynnig ystod eang o gyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n berthnasol i’r diwydiant. Drwy fonitro galwadau’r byd go iawn a theilwra ein cyrsiau yn unol â hynny, rydym yn sicrhau bod ein cymwysterau bob amser yn addas at y diben.

Mae gan ein darlithwyr pwrpasol brofiad o’r sector TG ynghyd â gwybodaeth benodol am y pwnc. Mae’r gwersi’n datblygu mewn ffyrdd creadigol gydag astudiaethau achos ac enghreifftiau o fywyd go iawn. Gall y myfyrwyr ymgymryd â phrofiad gwaith mewn diwydiant. Drwy gefnogi a meithrin ein myfyrwyr, rydym yn rhoi pob cyfle iddynt fodloni eu nodau personol, gyrfa neu gyflogaeth.

Mae’r newidiadau i raglenni ar draws yr adran yn cael eu monitro yn erbyn Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI) bob blwyddyn i sicrhau bod y cwricwlwm yn gweddu i ofynion y farchnad swyddi leol yn ogystal â pharatoi ein myfyrwyr ar gyfer Addysg Uwch.

Gyda chyflogaeth yn y diwydiant TG a thelegyfathrebu yn tyfu ar bum gwaith y cyfartaledd cenedlaethol dros y degawd nesaf, mae TG a thechnoleg ddigidol yn prysur ddod yn un o’r gyrfaoedd sy’n denu’r tâl uchaf yn y DU. Yn 2018, tyfodd y diwydiannau 32% yn gyflymach na gweddill economi’r DU, gan greu cyfleoedd swyddi sy’n talu’n dda gyda 1.58 miliwn o swyddi ledled y DU.
Y prif sectorau i weithio ynddynt yw datblygu apiau a meddalwedd, rheoli data, dadansoddi, caledwedd, dyfeisiau a chaledwedd ffynhonnell agored.

Mae’r adran yn defnyddio caledwedd a meddalwedd gyfoes, megis Adobe Creative Suite, Visual Studio .NET, Java NetBeans, Brackets, BFXR, Audacity a Game Maker. Mae pob un o’n cyrsiau yn cael eu darparu mewn labordai TG pwrpasol gydag ystafell arbenigol ar gyfer cyflawni adeiladu a datblygu rhwydweithiau cyfrifiaduron.

Mae cyrhaeddiad ar ein rhaglenni ar hyn o bryd yn 99%, ac mae 100% o’r myfyrwyr BSc yn dod o hyd i gyflogaeth mewn gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â chyfrifiadura o fewn tri mis ar ôl graddio.

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol

 

FacebookTGCh – Coleg Y Drenewydd

Cyrsiau
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Gan ddefnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-amser)
Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura – BSc (Anrh) (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura a Datblygu Systemau – HND (Amser-Llawn)
Cyfrifiadura Cymhwysol – BSc (Anrh) Gradd Atodol (Amser-Llawn)
Diogelwch Seiber – BSc (Anrh) (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG (Amser Llawn)
Diploma Mynediad i AU – Cyfrifiadura a TG (Amser Llawn)
Diploma Technegol Lefel 2 mewn Technoleg Ddigidol (Rhwydweithio a Seiberddiogelwch) (Amser Llawn)
Lefel 1 Diploma mewn TG (Amser Llawn)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o bell)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn)