Mae tîm Gweithrediadau Byd-eang Grŵp Colegau NPTC yn falch o fod yn gweithio gyda’r partneriaid a’r sefydliadau canlynol yn y Caribî ac America Ladin.