Harddwch a Therapïau Cymhwysol

Darperir y ddarpariaeth Harddwch a Therapïau Cymhwysol yng ngholegau Afan, y Drenewydd a Bannau Brycheiniog. Cynigir cyrsiau ar bob lefel o lefel 1 i lefel 3. Mae amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser a byr mewn colur, therapïau tylino a chymwysiadau esthetig technegol ar gael.

Salonau Trin Gwallt a Harddwch

Mae gennym gyfleusterau gwallt a harddwch arbenigol rhagorol yng ngholegau Afan, Bannau Brycheiniog a’r Drenewydd.

Mae ein salonau harddwch, trin gwallt aml-bwrpasol yn cynnig ystod o driniaethau o dorri a lliwio gwallt at drin ewinedd, estyniadau ewinedd acrylig, tylino’r corff, triniaethau ail-amlinellu’r corff, siapio’r aeliau a chodi’r wyneb yn electronig! Mae pob salon ar agor i’r cyhoedd ac mae pob un yn cynnig gwasanaeth o safon uchel am brisiau rhagorol.

I DREFNU APWYNTIAD CYSYLLTWCH Â’CH SALON AGOSAF:

Coleg Afan: 01639 648582
Coleg Bannau Brycheiniog: 01686 614484
Coleg Y Drenewydd: 01686 614216

Cyrsiau Therapïau Cymhwysol

Lefel 1 Cyflwyniad i Wasanaethau Trin Gwallt a Harddwch (16-18 oed)

Tystysgrif lefel 2 mewn Ymgynghoriadau Colur a Harddwch

Tystysgrif lefel 2 mewn Diflewio â Chwyr

VTCT Diploma lefel 1 mewn Therapi Harddwch

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch Cymhwyster Technegol (16-18)

VTCT Tystysgrif lefel 3 mewn Tylino’r Corff â Dull Swedaidd

VTCT Lefel 3 mewn Therapïau Cymhwysol

VTCT NVQ Diploma lefel 2 mewn Therapi Harddwch

VTCT NVQ Diploma lefel 2 mewn Therapi Harddwch (19+)

NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

VTCT VRQ Tystysgrif lefel 2 mewn Triniaethau Ewinedd

Therapïau Poeth ac Oer

Rhoi Lliw Haul â Chwistrell