Trin Gwallt

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, mae trin gwallt yn gwrs sefydledig sy’n gweithredu’r salonau gwallt hyfforddi mwyaf llwyddiannus yng Nghymru.

Rydym yn cynnig bod cymwysterau VTCT yn cael eu cyflwyno o Lefel 1 i Lefel 3 mewn trin gwallt a barbwr menywod.

Yn ogystal, roedd Coleg Afan ar y rhestr fer fel Salon Hyfforddi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Gwallt a Harddwch Cymru yn 2018.

Salonau Gwallt a Harddwch

Mae gennym gyfleusterau gwallt a harddwch arbenigol rhagorol yng Ngholegau Afan, Bannau Brycheiniog, a’r Drenewydd.

Yn ogystal â’n harddwch, trin gwallt, a salonau amlswyddogaeth, mae gennym ystod o driniaethau o dorri a lliwio gwallt i drin dwylo, estyniadau ewinedd acrylig, siapio aeliau, a chodi wyneb yn electronig.

Ar ben hynny, rydym yn darparu tylino’r corff a thriniaethau ail-gyfuchlinio’r corff.

Mae’r holl salonau ar agor i’r cyhoedd ac mae pob un yn cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel am brisiau rhagorol.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â’ch Salon agosaf:

Coleg AfanFfoniwch: 03308188033
Coleg Bannau BrycheiniogFfoniwch: 03308188034
Coleg y Drenewydd Ffoniwch: 03308188035 

Academi Addysg Lee Stafford

Wedi ei anrhydeddu â gwobr Trin Gwallt y Flwyddyn British Men, mae Lee yn wir wedi cadarnhau ei le fel un o drinwyr gwallt mwyaf poblogaidd y DU.

Mewn gwirionedd, Lee Stafford yw un o’r enwau mwyaf cydnabyddedig yn y diwydiant trin gwallt hyd yma.

O ganlyniad, bydd Lee yn gweithio gyda’n tîm Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol i helpu i ddarparu hyfforddiant o’r radd flaenaf.

Mae’n wych gallu rhoi rhywbeth yn ôl i fyfyrwyr. Rwy’n angerddol iawn am roi’r cyfle gorau i weithwyr proffesiynol ifanc gael addysg dda, yn enwedig ym maes trin gwallt.
Yn anad dim, rwy’n gyffrous fy mod yn gweithio gyda myfyrwyr NPTC Group of Colleges ’i ddatblygu technegau cryf iawn ac agweddau gwych wrth baratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant trin gwallt

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Academi Lee Stafford

Lansiad Swyddogol Academi Lee Stafford

Fe wnaeth y triniwr gwallt enwog arobryn, Lee Stafford, syfrdanu steilwyr lleol gyda’i frwdfrydedd a’i dalent yn ei Lansiad unigryw i Academi Lee Stafford.

Mae Academi Lee Stafford yn un o’i math yng Nghymru ac mae’n hygyrch yng Ngholeg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog, a Choleg y Drenewydd.

Yn fwy na hynny, mae’r academi yn darparu hyfforddiant unigryw a dosbarthiadau meistr eithriadol i drinwyr gwallt.

Nod yr Academi yw sicrhau bod myfyrwyr yn gyflogadwy yn fyd-eang yn y diwydiant trin gwallt.