Mae Trin Gwallt wedi’i hen sefydlu yng Ngrŵp Colegau NPTC ac mae’r coleg yn gweithredu rhai o’r salonau gwallt hyfforddi mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Wedi’i lleoli yng Ngholegau Afan, Bannau Brycheiniog a’r Drenewydd, mae’r ddarpariaeth yn cynnig cymwysterau VTCT o lefel 1 i lefel 3 mewn trin gwallt menywod a gwaith barbwr.

Yn y Gwobrau Trin Gwallt a Harddwch Cymru 2018, enwyd Coleg Afan ar y rhestr fer ar gyfer Salon Hyfforddi’r Flwyddyn.

Academi Lee Stafford ar gyfer Trin Gwallt, Gwaith Barbwr a Therapïau Cymhwysol

Mae’r triniwr gwallt arobryn a gydnabyddir yn rhyngwladol, Lee Stafford, wedi cyhoeddi agoriad Academi Addysg Trin Gwallt Lee Stafford – y cyntaf erioed yng Nghymru mewn cydweithrediad â Grŵp Colegau NPTC. Bydd yn gweithio gyda’n tîm Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol i helpu i ddarparu hyfforddiant o’r radd flaenaf.

Lee Stafford yw un o’r enwau mwyaf cydnabyddedig yn y diwydiant trin gwallt. Wedi ennill y wobr Triniwr Gwallt Dynion Prydain y Flwyddyn yn 2001 roedd ei le fel un o’r trinwyr gwallt uchaf ei barch yn y DU heb unrhyw amheuaeth.

Mae’n wych i fi allu rhoi rhywbeth yn ôl i’r myfyrwyr,” meddai. “Rwy’n frwd iawn ynghylch rhoi’r cyfle gorau i gael addysg dda o fewn trin gwallt i weithwyr proffesiynol ifanc . Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC i ddatblygu technegau cryf iawn ac agweddau gwych wrth baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y diwydiant trin gwallt.”

Click here to find out more about Lee Stafford

 

Lansiad Swyddogol Academi Lee Stafford

Fe wnaeth y siop trin gwallt enwog Lee Stafford, wisgo steilyddion lleol gyda’i frwdfrydedd a’i dalent mewn sioe unigryw i ddathlu lansiad Academi newydd sbon, Staffio Gwallt, Barbwr a Therapi Cymhwysol Lee Stafford. Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog a Choleg y Drenewydd, a hwn fydd yr unig un o’i fath yng Nghymru, gan gynnig hyfforddiant unigryw i athrawon trin gwallt a dosbarthiadau meistr eithriadol na allant eu cyrraedd unrhyw le arall. Nod yr Academi yw sicrhau bod myfyrwyr o Grŵp Colegau NPTC yw’r rhai mwyaf cyflogadwy yn y wlad; fel steilwyr, lliwwyr neu mewn unrhyw faes trin gwallt o’u dewis.

 

Cyrsiau Trin Gwallt

Atebion creadigol – Trin Gwallt Cwrs Carlam(16 – 18) a (19 +)

Lefel 1 Cyflwyniad i Wasanaethau Trin Gwallt a Harddwch (16-18 oed)

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (16-18 oed)

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (19+)

VTCT VRQ lefel 2 Tystysgrif mewn Gwaith Barbwr

VTCT VRQ lefel 2 Tystysgrif mewn Trin Gwallt

VTCT VRQ Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Barbwr (19+)

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt