Arloesi newydd – Wal Letys yng Ngholeg Y Drenewydd

Mae Coleg y Drenewydd yn dangos eu bysedd gwyrdd wrth iddo gyflwyno cwrs Garddwriaeth newydd.  Mae’r ychwanegiad newydd cyffrous hwn wedi dod â chydweithrediad newydd gyda Cultivate, a menter newydd wrth gyflwyno wal letys i Gyntedd Coleg Y Drenewydd.

Bydd y cyrsiau Garddwriaeth Lefel 1 a 2 newydd ar gael o fis Medi. Bydd y cwrs yn defnyddio cyfleusterau gwych Cultivate i wneud gwaith ymarferol, gan gynnwys cyrchu twneli polythen, rhandiroedd, ac mae prosiectau ar eu tiroedd yn cynnwys tyfu trwy CEA (Amaethyddiaeth yr Amgylchedd Rheoledig).

Mae ychwanegiad trawiadol y twr letys yng nghyntedd Coleg Y Drenewydd yn rhan o’r prosiect Cylch Cnydau, system Farm Urban i drin letys a llysiau gwyrdd eraill gan ddefnyddio system o dyrau fertigol heb bridd.  Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno CEA tyfu dan do o gnydau bwyd i mewn i gymunedau.

Er ein bod yn byw mewn amgylchedd gwledig, mae ffyrdd newydd o feithrin planhigion, gan ddefnyddio’r hyn a elwir yn hydroponeg, yn chwyldroadol ac yn tyfu mewn poblogrwydd.

Mae Cultivate yn treialu nifer o wahanol systemau ffermio fertigol amgylchedd rheoledig i dyfu cnydau maethlon hyper lleol i’w cynnig yn y gymuned. Mae bwyd lleol, wedi’i dyfu’n gynaliadwy, yn gwbl allweddol wrth fynd i’r afael â materion pwysig sy’n ymwneud â’n system fwyd, newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth.  Bydd hyn yn caniatáu i fusnes bwyd Cultivate gynyddu faint o fwydydd lleol sy’n cael eu cynhyrchu ac, yn eu tro, eu bwyta, gan sicrhau bod modelau tyfu yn dod yn fwy cynaliadwy ac y gall ein poblogaeth fwyta mwy o gynnyrch cynaliadwy, iachach, wedi’i dyfu’n lleol.

Dywedodd Richard Edwards, rheolwr prosiect Cylch Cnydau Cultivate : “Maen nhw’n blasu’n wych, yn faethlon iawn ac yn hynod ffres, ymwelwch â’n Deli yn Y Drenewydd i roi cynnig arnyn nhw eich hun!”

Dywedodd Pennaeth Amaeth, Arlwyo, Lletygarwch a Garddwriaeth Grŵp Colegau NPTC, Sue Lloyd-Jones: “Rydyn ni’n gyffrous iawn am gyflwyno’r Cyrsiau Garddwriaeth i Goleg Y Drenewydd. Mae’r cyrsiau hyn eisoes yn boblogaidd yn ein Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Castell-nedd a Cholegau’r Mynyddoedd Du. Gyda’r cydweithrediad gwych hwn â Cultivate, mae’n rhoi cyfleusterau helaeth i ni a chyfle i fod yn rhan o fentrau fel y CEA. Mae’r wal letys yn darparu pwynt addysg i fyfyrwyr ddysgu am bosibiliadau cynaliadwyedd bwyd a’r symudiad cynnil tuag at drin trefol neu hyper lleol. Mae’n dangos sut i dyfu planhigion heb bridd ond mewn dŵr llawn maetholion ag ocsigen a golau.  Mae hefyd yn gweithredu fel wal fwytadwy leol sy’n cynhyrchu llysiau gwyrdd ar gyfer ein hadran arlwyo ‘.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cwrs Garddwriaeth gellir trefnu taith o amgylch yr adran trwy apwyntiad. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sue Lloyd-Jones trwy e-bost: sue.lloyd-jones@nptcgroup.ac.uk, Ffôn: 01686 614289 neu Symudol 07825552245.