Jervis yn Barod am Haf Olympaidd

Dan Jervis in his Olympic kit after his selection for this summers Games

Mae’r cyn-fyfyriwr Grŵp Colegau NPTC, Daniel Jervis wedi’i ddewis ar gyfer ei ail Gemau Olympaidd a bydd yn gobeithio creu argraff fawr yn y Gemau yr haf hwn. Gorffennodd Jervis yn 5ed yn rownd derfynol y 1500m dull rhydd yn ei Gemau Olympaidd cyntaf yn Tokyo yn ôl yn 2021 a bydd yn dymuno adeiladu ar y llwyddiant hwn ym Mharis.

Bu’r nofiwr 27 oed o Resolfen yn astudio Diploma Lefel 2 mewn Paentio ac Addurno yng Ngholeg Castell-nedd tan 2014. O fewn wythnosau i raddio, enillodd Fedal Efydd yn y ras 1500-metr dull rhydd yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow. Rhagorodd ar hynny yng Ngemau nesaf y Gymanwlad yn Awstralia gan ennill Medal Arian ar yr un pellter. Yn anffodus, nid oedd wedi gallu cystadlu yn y 1500-metr Dull Rhydd yn Birmingham yn 2022 ar ôl cael ei ddiystyru’n greulon ar y funud olaf gyda Covid-19.

Enillodd Daniel y teitl Prydeinig ar gyfer y 1500-metr Dull Rhydd eleni gydag amser o 14:47.94, ac wrth wneud hynny, chwalodd yr amser cymhwyso ar gyfer y Gemau Olympaidd. Bydd yn rhan o garfan nofio o 33 o bobl ar gyfer Gemau’r haf eleni gyda nofwyr fel Adam Peaty a Duncan Scott yn ogystal â phedwar nofiwr arall o Gymru.

Pan ofynnwyd iddo yn ôl yn 2021, wedi iddo orffen yn 5ed yn Tokyo, roedd gan Daniel hyn i’w ddweud am y gobaith o gystadlu ym Mharis yr haf hwn:

“Rwyf wedi cael fy mhrofiad cyntaf gyda Thîm Prydain Fawr nawr. Ie, Paris ymhen tair blynedd, yn amlwg rwy’n gwybod nad yw ym Mhrydain Fawr ond mae’n Gemau cartref i raddau helaeth ac rwy’n gweddïo y bydd y pandemig hwn drosodd erbyn hynny ac y bydd cefnogwyr yno, ymhen tair blynedd rwy’n ymddiried yn y broses, hyderaf y byddaf ar y podiwm hwnnw. Rwy’n ei haeddu, byddaf yn gweithio ar ei gyfer, a byddaf yno.”

Ar ôl cael ei ddewis ar gyfer Gemau’r haf hwn, dywedodd:

“Dw i ddim cweit wedi prosesu’r peth eto, dwi mor gyffrous i ddechrau hyfforddi a pharatoi ar gyfer y Gemau nawr. Dydych chi byth yn dod i arfer â’r teimlad, mae’r gefnogaeth gan fy nheulu a ffrindiau wedi bod yn anghredadwy ac rydw i mor lwcus.”

“Nid yw wedi bod yn rhwydd ers Tokyo, sef profiad gorau fy ngyrfa. Mae wedi bod yn eithaf anodd ers hynny, roeddwn i eisiau ennill medal dda yng Ngemau’r Gymanwlad a chafodd hynny ei gymryd oddi arnaf. Roeddwn i eisiau profi i mi fy hun y gallwn oresgyn yr heriau hyn a doeddwn i ddim yn meddwl y gallwn am amser hir. Gall nofio gymryd cymaint oddi wrthych ond yn yr eiliadau hyn, mae’n rhoi’r cyfan yn ôl.”

Hoffai pawb yng Ngrŵp Colegau NPTC longyfarch Daniel ar gael ei ddewis ar gyfer y Gemau Olympaidd ym Mharis a dymunwn pob lwc iddo yn Ffrainc.

Mae Daniel yn rhan o’n rhaglen Cyn-fyfyrwyr bwysig yng Ngrŵp Colegau NPTC, cymuned fyd-eang sefydledig o gyn-fyfyrwyr, rhwydwaith parod o gysylltiadau a ffrindiau gydol oes.

Cliciwch yma i gael gwybod rhagor a sut i ymuno