O Grŵp Colegau NPTC i’r Gemau Olympaidd

Cyrhaeddodd cyn-fyfyriwr Grŵp Colegau NPTC, Daniel Jervis, rownd derfynol Olympaidd yn ei Gemau cyntaf yr haf hwn yn Tokyo. Daeth y nofiwr 25 oed o Resolfen yn 5ed yn rownd derfynol y dull rhydd 1500 metr yng ngemau gohiriedig yr haf hwn yn Japan.

Gwnaeth Jervis, a adawodd Grŵp Colegau NPTC yn 2014 ar ôl cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno, ddechrau nofio i gadw cwmni i’w dad-cu ar ôl iddo ddioddef trawiad ar y galon. Ymunodd Daniel ag ef yn y pwll ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny.

Nid yw Jervis yn anghyfarwydd â chystadlu ar y lefel uchaf mewn Nofio. Cystadlodd yn ei Gemau’r Gymanwlad cyntaf yn 2014 o fewn wythnos i raddio o Grŵp Colegau NPTC. Daeth Daniel yn 3ydd yn y dull rhydd 1500 metr yng ngemau Glasgow yn 2014. Yna fe wellodd ar hynny yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 yn yr Arfordir Aur, Awstralia gan ennill medal arian eto yn y dull rhydd 1500 metr. Yn yr un gemau, fe fethodd o drwch blewyn i ennill ail fedal, gan orffen yn 4ydd agos yn y dull rhydd 400 metr. Mae Daniel hefyd wedi cael profiad o gystadlu ym Mhencampwriaethau’r Byd ac Ewrop ar sawl achlysur ers gadael y coleg.

Ar ôl colli allan ar gystadlu yng Ngemau Olympaidd Rio 2016, cafodd Daniel gyfle o’r diwedd i wireddu ei freuddwyd o gystadlu yn y Gemau Olympaidd yr haf hwn.

Dywedodd Jervis wrth gael ei gyfweld gan y BBC ar ôl ei rownd derfynol:

“Ydw, rydw i’n rhan o Dîm Prydain Fawr ac rwy’n Brydeiniwr ond rwy’n Gymro, ac rwy’n falch iawn o gynrychioli Cymru yno,” gan gyfeirio at y pwll y tu ôl iddo.

Yna aeth ymlaen i ddweud ei fod wedi gobeithio torri record Prydain yn rownd derfynol y 1500 metr, ond ni wnaeth hynny ddigwydd ar y noson. Ychwanegodd Jervis ei fod yn anelu at dorri’r record Brydeinig sydd ar hyn o bryd yn eiddo i’w gyd-Gymro David Davies.

Gyda’r Gemau Olympaidd nesaf ym Mharis dair blynedd yn unig i ffwrdd, mae Daniel eisoes yn edrych ymlaen at yr her:

“Rydw i wedi cael fy mhrofiad Tîm GB cyntaf nawr. Ie, Paris ymhen tair blynedd, yn amlwg rwy’n gwybod nad yw ym Mhrydain Fawr ond mae’n Gemau cartref i raddau helaeth ac rwy’n gweddïo y bydd y pandemig hwn drosodd erbyn hynny ac y bydd cefnogwyr yno, ymhen tair blynedd rwy’n ymddiried yn y broses, hyderaf y byddaf ar y podiwm hwnnw. Rwy’n ei haeddu, byddaf yn gweithio ar ei gyfer, a byddaf yno.”

Hoffai pawb yng Ngrŵp Colegau NPTC longyfarch Daniel ar ei lwyddiannau anhygoel yr haf hwn a dymuno pob lwc iddo yn y dyfodol.

Mae Daniel yn rhan o’n rhaglen Cyn-Fyfyrwyr o fri yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy a sut i ymuno