Diploma BTEC Lefel 2 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Technegol BTEC Lefel 2 mewn Cerddoriaeth yn gwrs amser llawn, byddwch chi’n datblygu sgiliau technegol i gynhyrchu a hyrwyddo, ennill dealltwriaeth o rolau yn y diwydiant cerddoriaeth trwy brosiectau a gwella’ch gwybodaeth ddamcaniaethol o’r pwnc. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau bod yn gerddor neu’n gweithio yn y diwydiant cerdd. Fe’ch dysgir trwy gydol y cwrs gan dîm o ddarlithoedd sydd i gyd yn gweithio’n broffesiynol yn y diwydiant y tu allan i’r coleg. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Yn rhan annatod o’r cwrs bydd cyfleoedd i berfformio, fel unigolyn ac o fewn ensembles yng Nghanolfan Gelf Nidum a adeiladwyd yn bwrpasol. Bydd cyfleoedd hefyd yn bodoli i ymuno â’r cyfleoedd allgyrsiol bywiog y mae’r Academi Gerdd yn eu cynnig. Mae’r rhain yn cynnwys Cerddorfa, Band Swyddogaeth, Band Jazz, Grwp Lleisiol a theithiau cyngerdd i Ewrop.

 • Gofynion Mynediad

  2 TGAU ar radd C neu'n uwch. Dewisir ymgeiswyr llwyddiannus trwy gyfweliad a chlyweliad. Bydd y maen prawf yn cynnwys cael eich barnu yn ôl eu diddordeb a'u profiad mewn cerddoriaeth ynghyd â chlyweliad ar offeryn neu lais ar safon Gradd 3.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gan ei fod yn gerddor mewn nid swydd, mae'n ffordd o fyw. Bydd astudio ar y cwrs Lefel 2 hwn yn eich galluogi i agor eich llygaid i'r cannoedd o gyfleoedd a fydd yn aros amdanoch o fewn addysg gerddoriaeth a'r diwydiant cerddoriaeth ei hun.

  O lwyddiannau siart a gwerthiannau lawrlwytho, i berfformiadau byw a stiwdios recordio, mae'r diwydiant cerddoriaeth yn fyd-eang. Cyfrannodd gwerthiant cerddoriaeth, cyngherddau, cyhoeddi a refeniw cysylltiedig £ 4.1 biliwn i economi’r DU yn 2017.

  Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus hefyd yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cerddoriaeth.

 • Modiwlau’r cwrs

  Yn y cymhwyster hwn, byddwch yn datblygu sgiliau technegol i greu, cynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth. Byddwch yn ennill dealltwriaeth o rolau yn y diwydiant cerddoriaeth trwy brosiectau technegol ac yn creu cynllun datblygiad proffesiynol i'ch helpu i gyflawni eich dyheadau gyrfa.
  Mae 6 uned ar y cwrs, dwy i'w cyflwyno bob tymor.
  Tymor yr Hydref: Archwilio Cerddoriaeth a Datblygiad Proffesiynol
  Tymor y Gwanwyn: Creu Perfformiad Cerdd a Cherddoriaeth
  Tymor yr Haf: Prosiect Hunan-hyrwyddo a Cherddoriaeth

 • Asesiad

  Yn y cymhwyster hwn, byddwch yn datblygu sgiliau technegol i greu, cynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth. Byddwch yn ennill dealltwriaeth o rolau yn y diwydiant cerddoriaeth trwy brosiectau technegol ac yn creu cynllun datblygiad proffesiynol i'ch helpu i gyflawni eich dyheadau gyrfa.

  Asesir trwy waith cwrs a pherfformiadau byw.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs gan gynnwys ffi cwrs 50 pwys a chostau pellach prynu cerddoriaeth a / neu offerynnau os oes angen.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd