Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns yn gwrs addysg bellach amser llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn dawns neu yn y diwydiant dawns ehangach.

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddarparu hyfforddiant arbenigol, cysylltiedig â gwaith mewn dawns, trwy amrywiaeth o ddisgyblaethau dawns, gan roi sgiliau y gellir eu trosglwyddo i’r byd go iawn i fyfyrwyr ac maent yn drosglwyddadwy i ymarfer dawns stiwdio a chlyweliadau ar gyfer dawns mewn addysg uwch / cyflogaeth.

Mae pob myfyriwr yn hyfforddi fel rhan o Gwmni Dawns One Vision ac yn gweithio tuag at gyflawni gyrfa yn y diwydiant dawns, theatr gerdd neu’r celfyddydau perfformio. Mae myfyrwyr presennol a blaenorol wedi cymryd rhan mewn gweithdai gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Richard Alston, Cwmni Dawns Rambert, Trinity Laban ac wedi mynychu dosbarthiadau dawns yn Pineapple Dance Studios. Mae llawer o fyfyrwyr yn hyfforddi gyda National Youth Dance Wales ac yn symud ymlaen yn llwyddiannus i lefelau uwch o hyfforddiant dawns a theatr gerdd ar ôl cwblhau’r cwrs.

Os yw myfyrwyr eisiau dysgu mewn amgylchedd cyffrous, bywiog a heriol lle mae canolbwyntio arnyn nhw eu hunain fel artistiaid dawns unigol yn apelio, yna dyma’r cwrs gorau iddyn nhw.