Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant celfyddydau perfformio ac sydd â dyheadau i ddod yn actor / actores broffesiynol. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Mae’r diwydiant celfyddydau perfformio yn hynod gystadleuol a heriol ond gall fod yn hynod werth chweil. I fod yn llwyddiant yn y maes hwn, mae angen talent a phersonoliaeth arnoch chi, yn ogystal â llawer iawn o frwdfrydedd a phenderfyniad.

Yma, yng Ngrwp Colegau NPTC, rydym yn ymroddedig i ddarparu’r addysgu a’r dysgu gorau i bobl sydd am ddilyn gyrfa barhaol yn y Celfyddydau Perfformio.

Byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o ystod eang o weithgareddau perfformio fel rhan o naill ai’r Impact Theatre Company (Coleg Castell-nedd), gan ddefnyddio ein stiwdios proffesiynol a Chanolfan Gelf Nidum â chyfarpar llawn.