Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 1 mewn TG yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau TG a chyfrifiadura. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth (CIT).

Mae’n eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ymarferol trwy edrych ar sut mae Technoleg Gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio mewn diwydiant a masnach gan ddefnyddio ystod o gymwysiadau meddalwedd, a thrwy edrych ar swyddi sy’n cynnwys gweithio gyda TGCh. Mae TG a Thechnoleg Ddigidol yn prysur ddod yn un o yrfaoedd sy’n derbyn y cyflog uchaf yn y DU.

Y prif sectorau i weithio ynddynt yw datblygu apiau a meddalwedd, Rheoli Data a Dadansoddeg a Chaledwedd, Codio, Hapchwarae Cyfrifiadurol, Dyfeisiau a chaledwedd ffynhonnell agored.