Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster lefel 3 yn cynnwys 5 asesiad. Mae’r asesiadau hyn yn cynnwys Cadw Cyfrifon Uwch, Paratoi Cyfrifon Terfynol, Rheolaeth Ariannol a Chyfrifyddu: Costio, Treth Anuniongyrchol ac Uned Synoptig, sy’n ymgorffori’r tri asesiad cyntaf eto ynghyd â Moeseg ar gyfer Cyfrifwyr a Thaenlenni Cyfrifyddu. Mae’r unedau hyn yn darparu ystod dda o ddealltwriaeth mewn technegau cyfrifyddu mwy cymhleth i’r rheiny sy’n dymuno symud ymlaen o gymhwyster lefel 2 neu sy’n dymuno datblygu eu rhagolygon gyrfa ym maes Cyfrifeg. Cadw Cyfrifon Uwch
Paratoi Cyfrifon Terfynol
Treth Anuniongyrchol
Cyfrifyddu Rheoli: Costio
Moeseg ar gyfer Cyfrifyddion
Taenlenni ar gyfer Cyfrifyddion.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Gymreig Genedlaethol a chymwysterau TGAU sy'n benodol i'r pwnc y gofynnwyd amdanynt. Cymhwyster Lefel 2 mewn Cyfrifyddu.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallwch gamu ymlaen at Ddiploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifyddu.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £600

Polisi Ffioedd