Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 2 VTCT NVQ mewn Therapi Harddwch yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr 19 oed a hyn sydd â diddordeb mewn dod yn Therapydd Harddwch.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).