Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Therapi Harddwch (19 oed a throsodd) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 2 VTCT NVQ mewn Therapi Harddwch yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr 19 oed a hyn sydd â diddordeb mewn dod yn Therapydd Harddwch.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru. Rhaid i'r dysgwyr fod yn 19 oed neu'n hyn.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i weithio fel gweithwyr proffesiynol wedi'u hyswirio'n llawn, naill ai mewn salon neu fel ymarferwyr llawrydd.

  Gallant barhau â'u hastudiaethau i Lefel 3 mewn Therapi Harddwch a thechnegau ffotograffig, priodferch a theatraidd o gymhwyso colur.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau angenrheidiol i chi weithio'n gymwys fel therapydd harddwch.

  Trwy gydol y cymhwyster hwn byddwch yn sicrhau cyfrifoldeb i leihau risgiau i iechyd a diogelwch, hyrwyddo gwasanaethau neu gynhyrchion ychwanegol i gleientiaid, astudio anatomeg a ffisioleg, datblygu a chynnal eich effeithiolrwydd yn y gwaith, darparu triniaeth gofal croen wyneb, gwella ymddangosiad aeliau a lashes, llygadlys. a thintio ael, cynnal gwasanaethau cwyro, darparu trin traed, gwasanaethau trin dwylo yn ogystal â cheisiadau colur dydd, gyda'r nos a chywiro.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol i gael asesiadau.

  Yn ogystal, bydd ganddynt waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu cit a gwisg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd