Diploma VRQ Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch mewn Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn sy’n para am flwyddyn yn cwmpasu sgiliau uwch mewn patisserie a melysion ar gyfer y rheiny sydd eisiau camu ymlaen i lefel oruchwyliol mewn popty/siop fara neu gegin broffesiynol. Darparir y cymhwyster drwy gyfrwng sesiynau ymarferol a damcaniaethol yn ogystal â phrofiad gwaith go iawn yn ein Siop Fara Blasus. Byddwch yn datblygu llu o sgiliau o fara crefftwyr i waith siocled a chrefft siwgr.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynl neu brofiad perthnasol neu gyfweliad.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallwch chi gamu ymlaen i gyflogaeth neu Addysg Uwch.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd