Crynodeb o’r cwrs

Mae Cyflwyniad Lefel 1 i Wasanaethau Gwallt a Harddwch yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dod yn siop trin gwallt neu therapydd harddwch yn y diwydiant trin gwallt a therapïau cymhwysol.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).