Perfformio Gweithrediadau Peirianneg / ABC Weldio a Ffabrigo Lefel 2 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Y cwrs blwyddyn llawn amser hwn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau dysgu sgiliau saernïo a weldio mewn amgylchedd Peirianneg. Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a / neu ddilyniant gyrfa yn y diwydiant saernïo a weldio.

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau fel: Iechyd a Diogelwch, lluniadu Peirianneg, Gwyddoniaeth a Chyfrifiadau, weldio MAGS, weldio TIG, Ffabrigo a thorri nwy Oxy-tanwydd.

Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a / neu ddilyniant gyrfa yn y diwydiant saernïo a weldio. Mae’r cwrs yn cynnwys unedau fel: Iechyd a Diogelwch, lluniadu Peirianneg, Gwyddoniaeth a Chyfrifiadau, weldio MAGS, weldio TIG, Ffabrigo a thorri nwy Oxy-tanwydd.

 • Gofynion Mynediad

  4 TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Bydd gofyn i chi gyflawni prawf cymhwyster, sgrinio mewnol a chyfweliad cyn-fynediad.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau neu fynd i gyflogaeth a pharhau i astudio ar sail rhyddhau dydd neu ymrwymo i Brentisiaeth Fodern noddedig gyda chyflogwr sy'n cymryd rhan.

  Gallai'r rhai sydd hefyd wedi cwblhau'r Lefel 2 yn llwyddiannus hefyd barhau ar raglen beirianneg Lefel 3 yr ydym yn ei chynnig e.e. Rhaglenni Diploma Uwch Peirianneg Lefel 3; Cynnal a Chadw.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gweithrediadau Peirianneg Perfformio SIY Lefel 2

 • Asesiad

  Mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o arsylwadau ymarferol, gwiriadau ansawdd cydrannau peirianyddol ac aseiniadau coleg a fydd yn cael eu coladu fel tystiolaeth portffolio i ddiwallu anghenion y corff dyfarnu.

  Trefnir aseiniadau ysgrifenedig byr ac arholiadau ar-lein ar gyfnodau allweddol trwy gydol y cwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd