Perfformio Gweithrediadau Peirianneg / ABC Weldio a Ffabrigo Lefel 2 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs amser llawn sy’n para am flwyddyn, a gynlluniwyd ar gyfer ymgeiswyr sydd am ddysgu sgiliau weldio a ffabrigo mewn amgylchedd Peirianneg. Byddwch chi’n ymarfer a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu yrfa yn y diwydiant ffabrigo a weldio. Mae’r cwrs yn cynnwys unedau fel: Iechyd a Diogelwch, Darlunio Peirianneg, Weldio MAGS, Weldio TIG, Ffabrigo a Thorri nwy Tanwydd-Oxy.

  • Gofynion Mynediad

    4 TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Bydd gofyn i chi gyflawni prawf cymhwyster, sgrinio mewnol a chyfweliad cyn-fynediad.

  • Rhagolygon Gyrfa

    VRQ Lefel 3, Lefel 3 Cynnal a Chadw, Prentisiaethau galwedigaethol, Mae’r Adran Beirianneg yn gweithio’n agos gyda Chanolfan seiliedig ar waith y Coleg sef Hyfforddiant Pathways a’r diwydiant lleol.

  • Modiwlau’r cwrs

    Gweithrediadau Peirianneg Perfformio SIY Lefel 2

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd