Crynodeb o’r cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw asesu cymhwysedd rheolwyr stadiwm a swyddogion diogelwch. Byddai disgwyl i ymgeiswyr ddangos gallu wrth gynllunio ar gyfer a sicrhau diogelwch pobl mewn digwyddiad, rheoli adnoddau, a datblygu a gweithredu polisïau.

Bydd y dysgwyr yn ymdrin â:
– Rheoli eich adnoddau a’ch datblygiad proffesiynol eich hun
-Datblygu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid
-Rheoli’r defnydd o adnoddau corfforol
-Cynorthwyo’r sefydliad i ddatblygu a gweithredu polisïau
-Darparu gwybodaeth i gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau
-Darparu cyfleoedd dysgu i gydweithwyr
-Gwella arloesedd yn eich maes cyfrifoldeb eich hun
-Dyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb eich hun
-Cyfarfodydd hwyluso
-Darparu cyngor a chefnogaeth ar gyfer datblygu a gweithredu polisïau ansawdd
-Gwella systemau sicrhau ansawdd
– Cydymffurfiad monitro â systemau ansawdd
-Rheoli prosiect