Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â Rheoliadau Cyflenwad Dwr (Ffitiadau Dwr) 1999 (Cymru a Lloegr). Mae’n addas os ydych chi angen dealltwriaeth o reoliadau dwr ac is-ddeddfau dwr fel rhan o’ch swydd, yn enwedig os ydych chi am ddod yn blymwr neu’n gontractwr cymeradwy.

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn mynd tuag at rai o’r gofynion mynediad sy’n ofynnol i ymuno â chynllun person cymwys e.e. (APHC, WRAS, Ciphe, WaterSafe).

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Pam y sefydlwyd y rheoliadau
– Beth gafodd y rheoliadau ei sefydlu i’w atal
– Y rheoliadau, y gyfraith a sut mae’n berthnasol i chi
– Bylchau aer atal llif cefn
– Dyfeisiau mecanyddol atal llif cefn
– Arferion hylan
– Adnabod pibellau
– Systemau taenellu
– Lleoliadau prif gyflenwad dwr
– Legionella
– Gofynion gosod CWSC

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.