Rheoliadau Dŵr Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999 (Cymru a Lloegr). Mae’n addas os oes angen dealltwriaeth o reoliadau dŵr ac is-ddeddfau dŵr arnoch fel rhan o’ch swydd, yn benodol os ydych am fod yn blwmwr neu gontractwr cymeradwy.

Gallwch ddefnyddio’r cymhwyster hwn i ymgeisio am aelodaeth o gynllun personau cymwys, gan alluogi gweithwyr i hunan-ardystio i’r deiliad tŷ a’r ymgymerydd dŵr.

 • Gofynion Mynediad

  Bydd angen gwybodaeth am blwmio a'r diwydiant dŵr arnoch ac yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster gwasanaethau mecanyddol Lefel 3.

 • Manylion y cwrs

  Bydd cwblhau'r cwrs yn cyfrannu at rai o'r gofynion mynediad angenrheidiol ar gyfer ymuno â chynllun personau cymwys e.e. (APHC, WRAS, Ciphe, WaterSafe).

 • Asesiad

  Papur arholiad Llyfr Agored

 • Costau Ychwanegol

  Ni fydd costau ychwanegol cysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Hyd y cwrs

1 Diwrnod

Ffioedd

£185

Dyddiau/Amseroedd

1 Diwrnod, 9yb – 4yp