Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Daearyddiaeth Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs newydd gyda phwyslais cryf ar sgiliau ymchwilio a’r ddealltwriaeth o brosesau a thirweddau corfforol a dynol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn Ddaearegwr. Rydym yn astudio ystod o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.