Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno darganfod gwahanol fathau o dechnoleg TG a chyfrifiadurol ar draws gwahanol lwybrau. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth (CIT).

Bydd yn apelio at fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu sgiliau TGCh a bydd yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant TG.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned a asesir yn allanol a fydd yn cynorthwyo dysgwyr wrth iddynt symud ymlaen naill ai i lefelau uwch o ddysgu galwedigaethol. Mae hwn yn gymhwyster ymarferol sy’n gysylltiedig â gwaith. Rydych chi’n dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd realistig yn y gweithle.

 • Gofynion Mynediad

  Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/ Llwyddiant* neu 3 TGAU Graddau A* - C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Cymhwyster Lefel 1 mewn TG - Clod neu Deilyngdod a chyfweliad llwyddiannus.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall dysgwyr symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch eraill mewn TGCh neu sicrhau cyflogaeth mewn ystod o sefydliadau busnes a TGCh.

  Cyfleoedd Gyrfa Posibl. Gweithredwr Cyfrifiaduron, Technegydd Cymorth TG dan Hyfforddiant, Technegydd Cymorth Defnyddiwr Terfynol, Prentisiaeth TG.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd