Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Gym) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddiant Ffitrwydd yn gwrs byr rhan-amser sy’n darparu mynediad i’r Gofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol (REP) ar lefel 2. Mae’r cwrs yn gofyn am ymdrech gorfforol, ac mae cyfranogiad unigol yn hanfodol; gan hynny, mae rhywfaint o ffitrwydd corfforol yn angenrheidiol. Mae elfen o gyfathrebu (trafod, cyflwyno, darllen ac ysgrifennu) ynghlwm wrth y cwrs a dylai fod gan ymgeiswyr sgiliau sylfaenol lefel 2 mewn cyfathrebu.

  • Gofynion Mynediad

    Strwythur y Cymhwyster: Anatomeg a Ffisioleg ar gyfer Ymarfer Corff; Iechyd, Diogelwch a Lles mewn amgylchedd ffitrwydd; Egwyddorion Ymarfer Corff, Ffitrwydd ac Iechyd; Gwybod sut i gefnogi cleientiaid sy'n cymryd rhan mewn ymarfer corff a gweithgarwch corfforol; Cynllunio Ymarfer Corff mewn Campfa; Cyfarwyddo Ymarfer Corff mewn Campfa.

  • Asesiad

    14 wythnos

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

14W

Ffioedd

POA

Polisi Ffioedd