UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ystod eang o arbenigeddau cyfryngau.

Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Mae sgiliau ymarferol a chyfrifiadurol yn hanfodol tra bydd y gallu i dynnu llun yn helpu i ddelweddu a bwrdd stori eich syniadau. Bydd angen sgiliau dadansoddi da arnoch chi, parodrwydd i arbrofi, gweithio fel tîm cynhyrchu, yn ogystal ag ymrwymiad a dyfalbarhad.

 • Gofynion Mynediad

  5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Saesneg. Cymhwyster Lefel 2 priodol. Cyfweliad.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i fynd ar gyrsiau lefel uwch, e.e. Diploma Cenedlaethol Uwch a chyrsiau gradd, a'u paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes cynhyrchu cyfryngau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd myfyrwyr yn astudio’r pynciau a ganlyn: Technegau Cyn-gynhyrchu ar gyfer y cyfryngau creadigol, Sgiliau Cyfathrebu Sector ar gyfer Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, Rheoli Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, Prosiect Gweithio i friff yn y Diwydiannau Cyfryngau Creadigol, Dulliau Beirniadol o Gynhyrchion Cyfryngau, Deall y Cyfryngau Creadigol. Sector. Bydd myfyrwyr hefyd yn archwilio unedau arbenigol sy'n cynnig Cynhyrchu Fideo, Ffotograffiaeth ac animeiddio.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd