Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ystod eang o arbenigeddau cyfryngau.

Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Mae sgiliau ymarferol a chyfrifiadurol yn hanfodol tra bydd y gallu i dynnu llun yn helpu i ddelweddu a bwrdd stori eich syniadau. Bydd angen sgiliau dadansoddi da arnoch chi, parodrwydd i arbrofi, gweithio fel tîm cynhyrchu, yn ogystal ag ymrwymiad a dyfalbarhad.